A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Микулинецька громада
Тернопільська область, Теребовлянський район

Положення про громадський бюджет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Микулинецької селищної ради

№611 від 24 червня  2017 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет Микулинецької ОТГ


1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет Микулинецької ОТГ


1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету Микулинецької ОТГ з допомогою прямого волевиявлення мешканців громади.
1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення Микулинецької ОТГ, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет Микулинецької ОТГ (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у одному з населених пунктів Микулинецької ОТГ, що підтверджується паспортом.
1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у одному з населених пунктів Микулинецької ОТГ, що підтверджується довідкою з місця праці.
1.2.3. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у одному з населених пунктів Микулинецької ОТГ, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
1.2.4. Місце народження особи зареєстроване у одному з населених пунктів Микулинецької ОТГ, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ. Всі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти:
1.3.1. Малі проекти – це проекти вуличного або місцевого територіальнго значення загальна вартість реалізації яких становить від 10 000,00 до 50 000,00 грн. На такі проекти виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету.

1.3.2. Великі проекти - це проекти загальногромадського значення, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000,00 до 100 000,00 грн. На такі проекти виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету.
1.4. Google Форми - це онлайн-сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету Микулинецької ОТГ.

 

2. Загальні положення


2.1. Фінансування громадського бюджету Микулинецької ОТГ проводиться за рахунок коштів бюджету Микулинецької ОТГ.
2.2. Загальний обсяг громадського бюджету Микулинецької ОТГ на відповідний бюджетний рік становить 2% від з розміру власних надходжень до бюджету за попередній рік.
2.3. За рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади.
2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади, стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо).

 

3. Порядок подання проектів


3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету Микулинецької ОТГ, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Микулинецькою селищною радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету Микулинецької ОТГ.
3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, які підтримують реалізацію цього проекту:
3.2.1. У разі подання малого проекту – необхідно подати список з 25 таких осіб з їх підписами.
3.2.2. У разі подання великого проекту - необхідно подати список з 50 таких осіб з їх підписами.
3.3. Кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект на один календарний рік.
3.4. Проекти до громадського бюджету Микулинецької ОТГ можна подавати щорічно з 1 червня по 1 липня.
3.5. Проекти подаються у паперовому вигляді  діловоду-секретарю селищної ради  або через Центри надання адміністративних послуг Микулинецької селищної ради.
3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ(за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Микулинецької громади.
3.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.

3.10. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, Проекти, які:

3.10.1. Передбачають винятково розробку проектної документації;

3.10.2. Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного елементу вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів);

3.10.3. Суперечать стратегії розвитку, діючим програмам Микулинецької селищної ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

3.10.4. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів селищного бюджету.

 

 

 

4. Порядок розгляду проектів


4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює апарат Микулинецької селищної ради, зокрема:
4.1.1. Діловод-секретар  веде реєстр отриманих проектів.
4.1.2. Діловод-секретар  здійснює перевірку наявності усіх додатків проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
4.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа (спеціаліст з проектів) електронною поштою повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
4.1.4. Спеціаліст з проектів спільно з фаховими працівниками структурних підрозділів Микулинецької селищної ради аналізують проект на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
4.2. Група фахівців селищної ради готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
4.3. Якщо дана група (спеціаліст з проектів, землевпорядник, економіст або інші спеціалісти, які можуть надати фаховий аналіз проекту)заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на профільну постійну Комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку для підтвердження або відхилення зауважень. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.
4.4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
4.5. Після проведеного аналізу всіх проектів спеціаліст з проектів Микулинецької селищної ради оприлюднює на веб-сайті Микулинецької громади проекти.
4.6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі та малі.

 

5. Організація голосування


5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ здійснюється через е-сервіс “Google Форми“.
5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Микулинецької громади.
5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 1 по 15 вересня року, який передує реалізації проектів.
5.4. Микулинецька селищна рада визначає час та надає приміщення разом з відповідним обладнання для можливості презентації всіх проектів їхніми авторами.
5.5. Кожен мешканець громади, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення, може віддати один голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному році.
5.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1-1.2.5 цього Положення.
5.8. Після створення у громаді Центру надання адміністративних послуг його працівники надаватимуть загальну інформацію щодо громадського бюджету Микулинецької ОТГ та роз’яснюватимуть порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.
5.9. Результати онлайн-голосування відображаються на е-сервісі “Google Форми“ у режимі реального часу.

 

6. Встановлення результатів та визначення переможців
6.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн-режимі через е-сервіс “Google Форми“.
6.2. Група фахівців апарату Микулинецької селищної ради та Комісія селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  на своєму спільному засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Микулинецької ОТГ.
6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету Микулинецької ОТГ на відповідний рік.
6.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 5 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
6.6. За результати підрахунку голосів на підставі протоколу спільного засідання групи фахівців апарату Микулинецької селищної ради та Комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку спеціаліст з проектів готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету Микулинецької ОТГ на визначений рік до 1 грудня поточного року.
6.7. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Микулинецької селищної ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету Микулинецької ОТГ на наступний бюджетний рік.

 

7. Порядок звітування за результатами реалізації проектів


7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до Фінансового відділу (до часу його створення – бухгалтерії) Микулинецької селищної ради не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи.
7.2. Фінансовий відділу(до часу його створення – бухгалтерія) Микулинецької селищної ради узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Микулинецької громади.

 

8. Проведення освітньо-інформаційної кампанії


8.1. У процесі впровадження громадського бюджету Микулинецької ОТГ проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
8.1.1. Ознайомлення мешканців громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету Микулинецької ОТГ, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
8.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.
8.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету Микулинецької ОТГ.
8.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету Микулинецької ОТГ та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу мешканців громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ.

Завантажити "БЛАНК-ЗАЯВКУ пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в Микулинецькій громаді та список осіб, які підтримують цю пропозицію"

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи вважаєте ви, що з метою покращення естетичного вигляду центральної площі Микулинець потрібно перенести пам'ятник "Борцям за волю України" на місце могили Арутюнова (через дорогу навпроти)

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь