Микулинецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства Микулинецької селищної ради:

  • 1198

Микулинецька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального підприємства Микулинецької селищної ради:

                Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: смт. Микулинці вул. С. Бандери, 11, тел. для довідок 5-12-52.

         Перелік документів для участі в конкурсі:

Особа, яка претендує на зайняття керівної посади (далі — кандидат), подає особисто  у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву в довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства — іншого документа, що посвідчує особу);

3)копію ідентифікаційного коду;

4) автобіографію кандидата;

5) дві фотографії кандидата розміром 4x6 см;

6)копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
7) копію заповненої частини трудової книжки;

8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
9)декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс;

10) інші матеріали на розсуд кандидата.

         Вимоги до кандидатів на керівну посаду:

Кандидатом на керівну посаду може бути особа, яка:

1)має вищу професійну освіту, післядипломну освіту в галузі управління ( за наявності);
2) мати досвід роботи на керівних посадах  на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування у відповідній сфері управління не менше 1 року;

3) повинен знати Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, порядок укладання і виконання господарських договорів, напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи, знати постанови, розпорядження накази, нормативні документи і керівні матеріали вищестоящих і інших органів, що стосуються діяльності житлового фонду,правила і норми технічної експлуатації житлового фонду,основи економіки,організації праці і керування, основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці і пожежної безпеки;

4) володіти державною мовою;

5) має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.                                                          Повинна знати етику ділового спілкування та ведення переговорів. здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

6) відповідати іншим вимогам до керівника суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.

2. Не може бути кандидатом на керівну посаду особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
4) є членом організації, утворення і діяльність якої заборонено законом або судом;
5) призначення якої на посаду керівника комунального підприємства суперечитиме вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави (держав), або осіб без громадянства;
6) не подала декларацію за минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) у випадку, якщо повинна була її подавати.