Опікунською радою при виконавчому комітеті Микулинецької селищної ради розглядаються  делеговані повноваження  з розгляду питань  щодо призначення  опіки (піклування) над повнолітніми недієздатними фізичними особами або особами, дієздатність яких обмежена а також призначення і реєстрацію помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом  здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки.

У зв’язку з великою кількістю звернень, що надходять до виконавчого комітету Микулинецької селищної ради, перший заступник селищного голови, голова опікунської ради  Марія Кутна  надає роз’яснення щодо порядку призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки.

Повнолітнім  дієздатним   особам ,  які за станом здоров'я  не  можуть  самостійно  здійснювати свої права та виконувати обов'язки,  може  бути  призначений на їх прохання помічник, відповідно до ст.78 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Призначення та реєстрація помічника   здійснюється  безкоштовно на  підставі заяви дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки та за заявою майбутнього помічника (із відповідним пакетом документів, визначеним у Положенні). Справи  розглядаються  у  місячний строк.

Призначення  та реєстрація помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки регламентовані Положенням про порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, затверджено  рішенням виконавчого комітету Микулинецької селищної ради  № 263  від 28.02.2023, із  внесеними змінами рішенням виконкому №575 від 28.03.2023,  рішенням виконкому №624 від 06.06.2023, у відповідності до  статті 78 Цивільного кодексу України.

Положення
про порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки

 1. Загальні положення
  1. Положення щодо призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки (далі - Положення) визначає порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки.
  2. Положення розроблене відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року №34/166/131/88, Закону України «Про захист персональних даних».

 

 1. Порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі
  1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право обрати собі помічника.
  2. Для призначення помічника дієздатній фізичній особі до виконавчого комітету селищної ради, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів:
 • дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки:

1) заява на ім'я селищного голови (зразок 1);

2) копія паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки);

3) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;

4) довідка лікувальної установи про стан здоров'я дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

5) акт обстеження матеріально-побутових умов;

 • фізичною особою, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки:

1) заява на ім'я селищного голови (зразок 2);

2) копія паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки);

3) довідка лікувальної установи про стан здоров'я фізичної особи, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

4) довідка з місця реєстрації (проживання ) фізичної особи;

5) характеристика на фізичну особу, яка бажає бути помічником над дієздатною фізичною особою, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки;

6) фотокартка розміром 3x4 см.

  1. Заява та пакет документів для реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки подається через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Микулинецької селищної ради.

Питання реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки розглядається опікунською радою при виконавчому комітеті селищної ради (надалі – опікунська рада), в присутності фізичної особи, яка бажає бути помічником дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Питання може розглядатися  без присутності заявника у разі виникнення  в нього  поважних причин. Поважність причини неявки повинна бути доведена до відома опікунської ради і засвідчена відповідними документами .»

  1. Секретар опікунської ради:
 • виносить заяву на розгляд опікунської ради;
 • при позитивному вирішенні питання опікунською радою, готує проект рішення виконавчого комітету селищної ради про призначення та реєстрацію помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки;
 • видає заявнику рішення виконавчого комітету селищної ради про призначення помічника;
 • видає помічникові дієздатної фізичної особи посвідчення з зазначенням прав помічника за зразком (додаток 1);
 • посвідчення помічника дієздатної фізичної особи видається терміном на 1 рік;
 • реєструє посвідчення помічника в «Книзі реєстрації посвідчень помічника дієздатної фізичної особи», яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою (додаток 2);
  1. Помічником може бути дієздатна фізична особа.
  2. Підставами для відмови в призначені помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, є:
 • невідповідність поданих документів;
 • виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
 • фізична особа не належить до категорії осіб, які можуть обирати собі помічника;
 • особа, яка обрана бути помічником, є працівником суб’єкта, що надає соціальні послуги дієздатній фізичній особі, яка подала заяву про реєстрацію помічника;
 • особа, яка обрана бути помічником, є недієздатною чи обмежено дієздатною;
 • особа, яка обрана бути помічником, є неповнолітньою, крім випадків, коли така особа набула повної цивільної дієздатності в порядку, встановленому законодавством;
 • особа, яка обрана бути помічником перебуває на обліку або лікується в психоневрологічних або наркологічних закладах.
  1. Строк дії рішення виконавчого комітету про реєстрацію помічника становить 1 (один) рік з дати набрання рішенням чинності.
  2. Строк дії рішення може бути продовжений за заявами помічника та фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, поданими за 2 (два) місці до закінчення строку дії рішення
 1. Права помічника дієздатної фізичної особи
  1. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.
  2. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.
  3. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення. Помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності.
 2. Припинення повноважень помічника
  1. Звільнення помічника від виконання обов'язків здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради у наступних випадках:
 • у разі подачі письмової заяви дієздатної фізичної особи;
 • у разі подані письмової заяви помічника;
 • у разі смерті дієздатної фізичної особи або помічника;
 • у разі припинення  дії рішення виконавчого комітету про реєстрацію помічника фізичній особі;
 • у разі заяви (скарги) щодо не виконання обов’язків помічником дієздатної фізичної особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
 • у разі виявлення комісією опікунської ради при виконавчому комітеті селищної ради порушень помічником дієздатної фізичної особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
  1. При припиненні повноважень помічника посвідчення здається до органу опіки та піклування і знищується

 

Положення про порядок призначення та реєстрації помічника дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки

 

Гід державних послуг. Банер