Фото без опису

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину­ сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
 • копію паспортів заявників (копія свідоцтва про народження їх дітей);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);
 • копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографіLшому реєстрі (за наявності);
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку за попередній календарний рік;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • довідку про наявність/відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов'язань
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі), якщо є діти то свідоцтва про народження дітей;
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою
 • згідно з додатком 5;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
 • довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку (форма № 204);
 • характеристика з місця роботи або місця проживання;
 • згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину,  позбавлену  батьківського  п1клування,  під  оп1ку, піклування, перебуває в шлюбі). письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі. У разі коли особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі, висновок про стан здоров'я та дові.дка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним ,з подружжя.

 

Гід державних послуг. Банер