Прикріплений файл: Рішення сесії та ПОЛОЖЕННЯ про громадський бюджет Микулинецької ОТГ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії                              
№ 611 від 24 червня 2017 р.                                 
із змінами № 1165 від 20 липня 2018 р            
Селищний голова __________ П.І. Осіпчук      

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадський бюджет Микулинецької об’єднаної
територіальної громади

 1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про Громадський бюджет/бюджет участі Микулинецької об’єднаної територіальної громади
  1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини бюджету громади з допомогою прямого волевиявлення громадян.
  2. Координаційна рада – створений розпорядженням голови Микулинецької селищної ради постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету у Микулинецькій об’єднаній територіальній громаді (ОТГ), визначених цим Положенням.
  3. Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:
   1. Місце проживання особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом.
   2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у громаді, що підтверджується довідкою з місця праці.
   3. Особа навчається у громаді, що підтверджується довідкою з місця навчання.
   4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у громаді, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
   5. Місце народження особи зареєстроване у громаді, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
  4. Проектописана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету. Усі проекти класифікуються за двома категоріями: малі проекти та великі проекти:
   1. Малі проекти – це проекти, що реалізовуються для окремих населених пунктів об‘єднаної територіальної громади, загальна вартість реалізації яких становить від 10 000 до 60 000 грн. На такі проекти виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету.
   2. Великі проекти – це проекти для всієї територіальної громади, загальна вартість реалізації яких становить від 60 000 до 120 000 грн. На такі проекти виділяється 40% загального обсягу громадського бюджету.
  5. Пороги обмежень вартості проектів можуть бути збільшені чи зменшені у наступні роки відповідно до громадського бюджету. Інформація про порогові суми буде розміщеною в електронній системі «Громадський проект».
  6. Е-сервіс Громадський проектце онлайн сервіс, який дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету громади, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим положенням.
  7. Пункти голосуванняспеціально відведене місце для проведення голосування у селищній раді або адміністративних будівлях старост сіл.
  8. Голосуванняпроцес визначення жителями громади проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в електронному вигляді самостійно або з допомогою спеціаліста у Пункті голосування згідно з пунктом 1.6 цього Положення.
  9. Встановлення підсумків голосуванняпідрахунок Координаційною радою голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених електронних бланків для голосування у Е-сервісі Громадський бюджет згідно з пунктом 1.5 цього Положення.
  10.  Головні розпорядники коштівбюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.
 2. Координаційна рада
  1. Координаційна рада з питань громадського бюджету – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням голови Микулинецької селищної ради, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету у громаді. До складу Координаційної ради входить не більше 15 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади.
  2. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови Микулинецької селищної ради на основі пропозицій від представників територіальної громади.
  3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Микулинецької ОТГ протягом трьох робочих днів.
  4. Функції Координаційної ради:
   1. Приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення.
   2. Проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання.
   3. Подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету.
   4. Приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування.
   5. Отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету.
   6. Визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій або засіданнях сесій Микулинецької селищної ради.
   7. Контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок громадського бюджету у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій.
  5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.
  6. Координаційна рада затверджується на термін 3 років з моменту підписання розпорядження голови Микулинецької селищної ради.
  7. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або            з можливою рекомендацією нового члена.
  8. Координаційна рада діє на підставі Положення про громадський бюджет.
 3. Фінансування Громадського бюджету
  1. Фінансування громадського бюджету проводиться за рахунок коштів бюджету Микулинецької об’єднаної територіальної громади.
  2. Загальний обсяг громадського бюджету на відповідний бюджетний рік становить не менше 2% від розміру власних надходжень до бюджету за попередній рік.
  3. За рахунок коштів громадського бюджету фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
  4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності Микулинецької ОТГ.
  5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, повинні бути спрямовані на покращення інфраструктури громади, якості надання культурних освітніх або соціальних послуг мешканцями громади і стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, поліклініки, дитячого садочку тощо).
  6. Можливе співфінансування проектів з ініціативи автора проекту, але це не може бути перевагою при попередній оцінці проекту.
 4. Порядок подання проектів
  1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, може подати будь-який громадянин України, який досяг 16 років і отримав паспорт громадянина України, з урахуванням пунктів 1.3.1 - 1.3.5 цього Положення.
  2. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету.
  3. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо), та є загальнодоступним для всіх мешканців громади.
  4. Після подання проекту в систему “Громадський проект”, протягом 14 днів він має набрати достатню кількість електронних підписів: 25 підписів для малого проекту, 50 підписів для великого проекту реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ. Для підписання проекту необхідно зареєструватись в системі “Громадський проект” і надіслати скан- копію паспорту. Це можна здійснити в системі самостійно, або з допомогою спеціаліста координаційної ради.
  5. Проекти подаються через систему “Громадський проект” авторами проектів самостійно або з допомогою спеціаліста координаційної ради з питань впровадження бюджету участі у Микулинецькій ОТГ.
  6. Кожний Автор проекту може подати не більше ніж один малий проект та один великий проект, реалізація якого відбуватиметься у наступному календарному році за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ.
  7. Проекти приймаються щороку, починаючи з 1 серпня, протягом 30 календарних днів.
  8. Із заповненими електронними бланками проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Микулинецької ОТГ.
  9. Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
  10. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів проектів.
  11. Внесення змін щодо суті проекту можливе лише за згодою авторів проекту або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у цьому Положенні.
  12. Автор проекту може внести можливі поправки до проектів не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 5. Порядок розгляду проектів
  1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює Координаційна рада, що:
   1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює його на веб-сайті громади.
   2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
   3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, відповідальна особа електронною поштою або у телефонному режимі повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється.
   4. Передає копію проекту до відповідного профільного виконавчого органу для проведення аналізу проекту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості.
  2. Координаційна рада протягом 14 календарних днів з дня завершення подання проектів здійснює його аналіз та готує свій висновок.
  3. Якщо профільний виконавчий орган заперечує щодо можливості реалізації поданого проекту, то такий проект додатково скеровується на профільну постійну комісію для підтвердження або відхилення зауважень профільного виконавчого органу. Заперечення розглядаються на найближчому засіданні постійної комісії, на яке запрошуються автори проекту.
  4. Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
  5. Після проведеного аналізу всіх проектів адміністратор сайту Микулинецької селищної ради оприлюднює на веб-сайті громади проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки Координаційної ради.
  6. Проекти, допущені для участі у голосуванні, оприлюднюються з врахуванням поділу на великі та малі проекти.
 6. Організація голосування
  1. Відбір проектів, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють громадяни України, які досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України, які відповідають критеріям визначеними у пунктах 1.3.1 – 1.3.5 цього Положення, шляхом відкритого голосування:
   1. з допомогою спеціаліста у Пункті голосування згідно пункту 1.6 цього Положення.
   2. самостійно через Е-сервіс "Громадський бюджет" на офіційному сайті Микулинецької ОТГ.
  2. Голосування триває протягом 30 календарних днів з дати початку голосування, як правило з 01 по 31 жовтня року, що передує реалізації проектів.
  3. На електронних бланках для голосування громадяни України, які відповідають критеріям визначеними у пунктах 1.3.1 – 1.3.5 цього Положення, можуть вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань 1 (один) проект серед малих проектів та 1 (один) проект серед великих проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку в своїй категорії.
 7. Встановлення результатів та визначення переможців
  1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет“ на офіційному сайті Микулинецької ОТГ.
  2. Координаційна рада на своєму засіданні відповідно до результатів голосування формують рейтинг проектів та визначають перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету Микулинецької ОТГ.
  3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.
  4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету на відповідний рік.
  5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 3 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.
  6. За результати підрахунку голосів на підставі протоколу Координаційна рада готує проект ухвали з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету Микулинецької ОТГ на визначений рік до 1 грудня поточного року.
  7. Проекти, які будуть затверджені рішенням сесії Микулинецької селищної ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний рік.
 8. Порядок реалізації проектів
  1. Проекти, які відповідно до розділу 7 цього Положення були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, виносяться на розгляд пленарного засідання місцевої ради разом з бюджетом на наступний рік.
  2. На пленарному засіданні Микулинецької селищної ради мають право бути присутніми автори проектів, що були рекомендованими Координаційною радою до реалізації за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, а також представники громадськості.
  3. Проекти, які будуть затвердженні рішенням Микулинецької селищної ради, підлягають обов’язковому виконанню та фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ на наступний бюджетний рік.
  4. Координаційна рада призначає відповідальну особу за реалізацію проектів громадського бюджету з органом ради.
  5. Автор проекту може залучатись до реалізації поданого ним проекту, шляхом подання комерційних пропозиції, співфінансуванням проекту або ж частковим виконанням робіт.
 9. Порядок звітування за результатами реалізації проектів
  1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ, Координаційна рада звітує перед головним розпорядником бюджетних коштів та авторами проектів не пізніше 30 днів після їх реалізації про виконані роботи.
  2. Координаційна рада узагальнює подану інформацію та публікує на офіційному сайті Микулинецької ОТГ та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.
 10. Проведення освітньо-інформаційної кампанії
  1. У процесі впровадження громадського бюджету Микулинецької об’єднаної територіальної громади проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
   1. Ознайомлення жителів громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету Микулинецької ОТГ, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.
   2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.
   3. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету Микулинецької ОТГ та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу жителів громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Микулинецької ОТГ.

 

 

Заступник селищного голови                                                                                В.Є. Горячов

Гід державних послуг. Банер