Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про  неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх  осіб, які  потребують  допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

Опіка (піклування) встановлюється також для захисту особистих і  майнових  прав  та  інтересів  повнолітніх  осіб, які за станом здоров'я  не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки.

Опіка  може  встановлюватись  і  над  майном  у  передбачених законом випадках.

Орган, який приймає рішення щодо опіки і піклування, -  виконавчий  комітет       селищної ради. Для допомоги в роботі при органах  опіки  та  піклування створюються опікунські ради,  що мають дорадчі функції.

Оформлення опіки (піклування)   за повнолітніми особами.

Щодо поняття "опіка" та "піклування":

 • У ч. 1 ст. 58 Цивільного кодексу України (далі – "ЦК України") закріплено, що опіка встановлюється над малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та фізичними особами, які визнані недієздатними.
 • Ч. 1 ст. 59 ЦК України передбачено, що піклування встановлюється над неповнолітніми особами (віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена. 

Якщо дієздатність літньої людини обмежена, призначається піклувальник, а якщо особа визнається повністю недієздатним - опікун.

Відповідно до Цивільного кодексу України, визнати особу недієздатною чи  обмежити дієздатність людини можна виключно в судовому порядку.

Процедура визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною включає в себе перевірку юридичних і медичних критеріїв. До них відноситься наявність психічних розладів, нездатність контролювати свої дії і неможливість об'єктивної оцінки своїх вчинків. Офіційно оформлена опіка (або піклування) над літньою людиною дозволяє захистити її інтереси і забезпечити гідні умови життя. Опікуни / піклувальники зобов'язані піклуватися про побут, харчування, особистої гігієни та стан здоров'я своїх підопічних.

Хто має право звернутися до судових органів:

 • родичі, які проживають на одній території з літньою людиною;
 • батьки, діти, брати і сестри людини, яка потребує опіки (незалежно від місця їх прописки);
 • територіальні органи опіки та піклування;
 • психіатричні медичні установи.

Опіка над недієздатним літньою людиною може бути оформлена з ініціативи інших осіб. Для цього необхідно направити запит до місцевого органу опіки та піклування, який, в свою чергу, збере докази, підготує необхідні висновки для розгляду у суді.

Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника (ч. 1 ст. 62 ЦК України).

 

Призначення опікунів (піклувальників)

Для   безпосереднього  здійснення  опіки  та  піклування органами опіки та піклування призначається опікун чи піклувальник. При  призначенні  опікуна  (піклувальника)  беруться до уваги його  можливості виконувати опікунські обов'язки, стосунки між ним та  підопічним.  Опікун чи піклувальник призначається лише за його згодою  і,  як  правило,  з  числа родичів чи близьких підопічному осіб.

Опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, які:

 • не досягли 18 років;
 • визнані  в  установленому  порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • перебувають  на  обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах;
 • раніше  були  опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено;
 • позбавлені батьківських прав;
 • інтереси  яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню;
 • засуджені за скоєння тяжкого злочину.

Документи, які подаються  до органів опіки і піклування виконавчого комітету/ до опікунської ради/  селищної ради   для встановлення опіки (піклування) 

 1. Копії  паспорта , ідентифікаційного коду /особи , яка потребує опіки та опікуна (піклувальника) /  
 2. Копія посвідчення , відповідно до яких особа перебуває у статусі /інвалідності , пільгові категорії, тощо/
 3. Довідка /висновок/ МСЕК  та  довідка про стан здоров’я  (обов’язково)
 4. Довідка про стан здоров’я опікуна (піклувальника) / чи перебуває на обліку нарко-  та  психдиспансері/
 5. Копії правовстановлюючих документів на майно, що належить особі, яка потребує опіки  /будь-яке нерухоме чи рухоме майно/
 6. Копія технічної документації на житло (технічний паспорт), де буде проживати особа після встановлення опіки.
 7. Акт обстеження умов проживання /із зазначенням загального стану особи та майна особи, щодо якої розглядається питання встановлення опіки або піклування/  та Акт обстеження житлового будинку /у разі, якщо опіка над особою буде здійснюватися за іншою адресою/
 8. Акт обстеження умов проживання майбутнього опікуна  (піклувальника)
 9. Довідки  про доходи за останні півроку ( обох)
 10. Довідки про склад сім’ї (обох)
 11. Витяг  про реєстрацію місця проживання (обох)
 12. Характеристика  на майбутнього опікуна  / із зазначенням , чи не суперечить його інтереси інтересам особи, що потребує опіки/
 13. Копії документів, що підтверджують родинні відносини майбутнього опікуна та особи, що потребує опіки
 14. Заяви про надання згоди повнолітніх членів сім’ї підопічного
 15. Заява (приймається з повним пакетом документів, зразок заяви надається представниками опікунської ради).
 16. Рішення суду про визнання особи недієздатною, у разі якщо особа є недієздатною (визнана судом недієздатною на момент звернення).

 

  Опіка та піклування встановлюється відповідно до :

Цивільного кодексу України  (ст.ст.:  36 – 41; 55 – 78)

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

                                      
 Правил   опіки та піклування,   які затверджені Наказом Державного комітету України   у справах сім'ї та молоді,  Міністерства освіти України,
Міністерства охорони здоров'я України,  Міністерства праці та соціальної
політики України , 26.05.99  N 34/166/131/88 ,Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  17 червня 1999 р., за N 387/3680 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99#Text