ПОРЯДОК ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК А КРЕДИТАМИ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • 1349

Фото без опису

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Розпорядження голови обласної

                                                            державної адміністрації

 

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених обласною програмою розвитку малого та середнього підприємництва на  2019-2020 роки, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

I. Загальні положення

 

1.1. Порядок використання коштів, передбачених обласною програмою розвитку малого та середнього підприємництва на  2019-2020 роки, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва (далі – Порядок) розроблено відповідно до Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради  від 22 вересня 2016 року № 318, обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 10 грудня 2018 року № 1284, Угоди про співробітництво між Тернопільською обласною державною адміністрацією та Німецько-Українським Фондом від 18 січня 2018 року (із змінами). Порядок визначає механізм здійснення такого відшкодування за кредитами, що надаються банкамипартнерами Німецько-Українського Фонду (далі – НУФ), з метою сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі – СМСП), збільшення їх інвестиційної та економічної активності, створення нових робочих місць, зростання показників добробуту населення та збільшення надходжень до бюджету області. 

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації.   1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: банки-партнери НУФ – банківські установи, які уклали угоди про партнерство з НУФ в рамках чинних кредитних програм/проектів НУФ з підтримки фінансування СМСП та які уклали угоди про співробітництво з департаментом економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації; позичальники – СМСП, які уклали кредитні договори з банкамипартнерами НУФ; реєстри погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків – перелік позичальників, який містить інформацію про відповідність позичальників критеріям, визначеним у цьому Порядку, та які подаються банками-партнерами НУФ головному розпоряднику бюджетних коштів, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку; реєстри позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків – перелік позичальників, які отримали право на компенсацію частини відсоткових ставок, що подається банками-партнерами НУФ на розгляд головному розпоряднику бюджетних коштів, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку; часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків – часткова компенсація з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитними договорами між банками-партнерами НУФ і позичальниками та договорами між головним розпорядником бюджетних коштів та позичальниками про надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків-партнерів НУФ. 

1.4. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у чинному законодавстві України. 

1.5. Часткове відшкодування відсотків за кредитами банків згідно з вказаним Порядком здійснюється на підставі укладених угод між розпорядником бюджетних коштів і банками-партнерами НУФ та договорів між головним розпорядником бюджетних коштів та позичальниками про надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків-партнерів НУФ. 

1.6. Відбір банків-партнерів НУФ, моніторинг їх фінансового стану та оцінку результатів надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків здійснює НУФ, утворений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 628 ,,Про Німецько-Український фонд” (із змінами). 

1.7. Відповідно до цього Порядку часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються за рахунок коштів НУФ, здійснюється на рівні 50% номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитними договорами між банками-партнерами НУФ і позичальниками та діє на дату укладення кредитних договорів. 

1.8. Відповідно до цього Порядку часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються за рахунок власних коштів банків (за відсутності коштів НУФ), здійснюється в розмірі 7,5% річних.

1.9. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банківпартнерів НУФ здійснюється в межах суми, що не перевищує 100 тис. євро в рамках кредитного договору, укладеного між банком-партнером НУФ та позичальником.

ІІ. Загальні умови надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків

 

2.1. Позичальниками згідно з цим Порядком можуть бути СМСП – резиденти України, що зареєстровані в Тернопільській області,  виробничі потужності яких розміщені на території Тернопільської області та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва, згідно з положеннями Господарського кодексу України.

2.2. Для отримання часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами банків згідно з цим Порядком позичальник має здійснювати свою  діяльність, визначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ), відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі – КВЕД 2010), які відносяться до основних інвестиційних напрямів, визначених у додатку 3 до цього Порядку. 

2.3. Цільове призначення кредитів в рамках напрямів діяльності позичальника відповідно КВЕД 2010: на придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення; на модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості; на придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.

2.4. Не підлягають розгляду проекти позичальників, які претендують на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, у разі: здійснення фінансово-господарської діяльності за межами Тернопільської області, в тому числі розміщення там виробничих потужностей;  фінансування діяльності нерезидентів України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;  виробництва продукції та/або надання послуг, які є екологічно небезпечними;  виробництва та/або реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів, зброї, спорядження та військового обладнання, обміну валют;   здійснення оптово-роздрібної, дрібнороздрібної торговельної діяльності;   фінансування гральних закладів (казино, букмекерських підприємств);  придбання товарів та послуг з метою використання в особистих цілях (споживчі кредити);  фінансування банківських установ, кредитних організацій, страхових організацій, інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, професійних учасників ринку цінних паперів, ломбардів;      здійснення надання в оренду та/або реалізація нерухомого майна, як одного з основних видів діяльності СМСП; поповнення обігових коштів; рефінансування існуючих зобов’язань позичальника по відношенню до банків-партнерів та інших банківських установ; збиткової діяльності та проектів СМСП; інших випадків, визначених чинним законодавством.

2.5. Кредити надаються виключно в національній валюті. Сума кредиту наданого одному позичальнику не може перевищувати 80% вартості об’єкта кредитування, а частка власної участі позичальника у фінансуванні об’єкта кредитування – не менше 20%. 

2.6. Максимальна сума кредиту, що може бути надана одному позичальнику, не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 100 000 євро, визначену за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору між банком-партнером НУФ та позичальником. 

2.7. Загальна сума боргу позичальника перед банком-партнером НУФ за всіма чинними кредитними договорами, укладеними банком-партнером НУФ з таким позичальником, з урахуванням суми кредиту, який запитується позичальником у банка-партнера НУФ, передбаченої цим Порядком, не може перевищувати суми еквівалентної 0,5 млн євро для суб’єкта малого підприємництва та 1 млн євро – для суб’єкта середнього підприємництва, визначеної за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору. 

2.8. Максимальна комісія банків-партнерів НУФ за надання кредиту не може перевищувати 0,5% від загальної суми кредиту позичальника в разі надання кредиту за рахунок коштів НУФ та 1% – в разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ. Інші види комісій, додаткових платежів, які можуть нараховуватись на позичальника, не допускаються. 

2.9. Максимальна номінальна відсоткова ставка фінансування для позичальників встановлюється кредитними договорами між банкамипартнерами НУФ та позичальниками і не повинна перевищувати суми облікової ставки НБУ (визначеної на день укладення кредитного договору) плюс 3% річних.

2.10. Максимальний строк здійснення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків-партнерів НУФ не повинен перевищувати перші 36 місяців з дати погодження його надання в рамках нового кредитного договору.

2.11. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється позичальником щомісячно.

2.12. Кошти обласного бюджету, передбачені на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, використовуються відповідно до цього Порядку, в тому числі на здійснення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків відповідно до кредитних договорів, укладених                           у 2018 році  та чинних на момент дії цього Порядку, якщо максимальний строк здійснення часткового відшкодування не перевищує перші 24 місяці.

2.13. Дія цього Порядку поширюється на рішення Комісії, утвореної відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від  26 вересня 2018 року № 721-од ,,Про створення комісії з розгляду реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків”, прийняті у 2018 році.

2.14. Обсяг коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок, обумовлений у договорах між головним розпорядником бюджетних коштів та банками-партнерами НУФ, не повинен перевищувати загального обсягу видатків на зазначену мету, передбачених обласною програмою розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки та обсягу бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік.

2.15. Обсяг коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, зазначених у реєстрах позичальників на відповідний рік та з урахуванням зобов’язань перед позичальниками у попередніх роках, погоджених комісією, не повинен перевищувати обсягу видатків на зазначену мету, передбаченого обласною програмою розвитку малого і середнього підприємництва на 2019-2020 роки та обсягу бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік. 

 

ІІІ. Вимоги до СМСП

 

3.1. СМСП на момент надання їм кредиту повинні відповідати таким вимогам:

3.1.1. Мати стабільний фінансовий стан, а саме:  вести фактичну господарську діяльність не менше 18 місяців, у тому числі прибуткову діяльність в останньому звітному році (для сезонних підприємств з врахуванням сезонності); мати клас боржника для юридичних осіб – не менший, ніж 8-й та для фізичних осіб-підприємців – не гірший ніж 4-й, згідно з вимогами Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (із змінами).

3.1.2. Бути юридично незалежними, тобто 25% і більше його статутного капіталу не може належати прямо чи опосередковано одній та більше юридичним особам, які підпадають під визначення суб’єктів великого підприємництва.

3.1.3. Не мати простроченої заборгованості по основному боргу та відсотках перед банками-партнерами НУФ на момент підписання нового кредитного договору. Допускається наявність простроченої заборгованості за основним боргом та відсотками за кредитом будь-якому кредитору тривалістю не більше 30 календарних днів, яка має бути погашена на момент подання кредитної заявки.  

3.1.4. Мати позитивну кредитну історію у банків-партнерів НУФ впродовж останніх 12 місяців (за наявності). 

3.1.5. Не перебувати у стані ліквідації, реорганізації або банкрутства на момент підписання нового кредитного договору.

3.1.6. Щодо них не мають проводитися процедури фінансової реструктуризації, передбачені Законом України ,,Про фінансову реструктуризацію”.

3.1.7. Не мати заборгованості щодо сплати податків і зборів перед бюджетами усіх рівнів та державними цільовими фондами.

3.2. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків згідно з цим Порядком не надається у разі: 

3.2.1. Подання СМПС завідомо недостовірних відомостей та документів.

3.2.2. Отримання СМСП державної підтримки з порушенням умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

3.2.3. Отримання СМСП аналогічної за видами державної підтримки, строк надання якої не закінчився.

 

IV. Механізм надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків

 

4.1. СМСП подають до банків-партнерів НУФ заяву на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитом банку (додаток 4), довідку щодо державної допомоги відповідно до Закону України ,,Про державну допомогу суб’єктам господарювання” (додаток 5).

4.2. СМСП подають до банків-партнерів письмове підтвердження щодо його відповідності пункту 3.1. цього Порядку.    

4.3. Банки-партнери НУФ аналізують отримані від СМСП пакети документів, фінансовий стан, ділову репутацію, правові аспекти діяльності позичальників, відповідність позичальників вимогам розділів ІІ-ІІІ цього Порядку та приймають рішення щодо кредитування і укладання кредитних договорів.

4.4. Для розгляду можливості надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, банки-партнери щомісячно  до 05 (п’ятого) та 25 (двадцять п’ятого) числа надають головному розпоряднику бюджетних коштів у паперовому вигляді два примірники реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, заяви на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами банків та довідки щодо державної допомоги відповідно до Закону України ,,Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

4.5. З метою розгляду реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджується склад та порядок діяльності комісії з розгляду реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків (далі – Комісія).

4.6. Головний розпорядник бюджетних коштів протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання від банків-партнерів НУФ реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, відповідно до вимог цього Порядку, надає ці реєстри на розгляд Комісії.

4.7. Рішення щодо погодження, повернення на доопрацювання, не погодження реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, поданих банками-партнерами НУФ до головного розпорядника бюджетних коштів, приймається Комісією протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від головного розпорядника бюджетних коштів реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків.

4.8. Рішення щодо погодження реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків приймається Комісією в порядку черговості їх надходження до головного розпорядника бюджетних коштів від банків-партнерів НУФ, що фіксується за допомогою системи електронного документообігу АСКОД, що діє в департаменті економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в Тернопільській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації 29 жовтня 2018 року № 812-од.

4.9. Рішення щодо повернення на доопрацювання реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, приймається Комісією у разі виявлення помилок та невідповідностей заповнених граф, визначених у додатку 1 до цього Порядку та/або невідповідності позичальників вимогам пунктів 2.1-2.5 цього Порядку.

4.10. Реєстри погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, щодо яких Комісією прийнято рішення про повернення їх на доопрацювання, доопрацьовуються банками-партнерами НУФ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання даних реєстрів від головного розпорядника бюджетних коштів та надаються повторно головному розпоряднику бюджетних коштів.

4.11. Порядок черговості надходження реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків,  повернених на доопрацювання, зберігається у порядку черговості їх попереднього надходження,  що було зафіксовано за допомогою системи електронного документообігу АСКОД, за умови дотримання строків доопрацювання даних реєстрів банками-партнерами НУФ відповідно до пункту 4.10 цього Порядку. 

4.12. Рішення щодо непогодження реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, приймається Комісією у разі невідповідності СМСП вимогам цього Порядку.

4.13. Комісія може прийняти рішення щодо перевірки достовірності даних, зазначених у реєстрах погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, чи іншої

інформації поданої позичальниками до банків-партнерів НУФ, згідно з вимогами цього Порядку.

4.14. Комісія у своїй діяльності керується інформацією поданою  банками-партнерами НУФ у реєстрах погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків та іншою інформацією, отриманою відповідно до цього Порядку.

4.15. Прийняте за результатами розгляду реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, рішення Комісії, направляється головним розпорядником бюджетних коштів до банків-партнерів НУФ протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.

4.16. Банки-партнери НУФ протягом 2 (двох) робочих днів з дати надходження від головного розпорядника бюджетних коштів інформації про прийняте рішення повідомляють про результати рішення позичальників.

4.17. Позичальники протягом 2 (двох) робочих днів після дати отримання повідомлення від банків-партнерів НУФ про позитивно прийняте рішення укладають з головним розпорядником бюджетних коштів договори між головним розпорядником бюджетних коштів та позичальниками про надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків-партнерів НУФ.

4.18.  У разі укладення договору між позичальником та головним розпорядником бюджетних коштів про надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків головний розпорядник бюджетних коштів протягом 2 (двох) робочих днів повідомляє про укладені договори банкипартнери НУФ.

4.19.  У разі погодження реєстрів погодження позичальників, які можуть претендувати на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків та наявності укладених договорів між позичальником та головним розпорядником бюджетних коштів про надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків банки-партнери НУФ щомісячно до  20 (двадцятого) числа надають головному розпоряднику бюджетних коштів реєстри позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, з якими укладено кредитні договори та погоджено надання таких кредитів.

4.20. За наявності на розрахунковому рахунку цільових коштів, головний розпорядник бюджетних коштів протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від банків-партнерів НУФ реєстрів позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків перераховує бюджетні кошти, передбачені на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, на рахунки банків-партнерів НУФ. 

4.21. Банки-партнери НУФ протягом 1 (одного) робочого дня перераховують бюджетні кошти, передбачені на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, на розрахункові рахунки позичальників, вказані в реєстрах позичальників на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, відкритих у банках-партнерах НУФ. 

4.22. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту здійснення такої виплати банки-партнери НУФ письмово інформують головного розпорядника бюджетних коштів про зарахування коштів позичальникам.

4.23. У випадку порушення позичальниками графіка погашення основної суми боргу більше ніж на 7 (сім) календарних днів та відсотків за кредитом, відповідні банки-партнери НУФ невідкладно – на другий операційний день після настання факту такого порушення письмово повідомляють про це головного розпорядника бюджетних коштів.

4.24. Порушення графіка погашення основної суми боргу та відсотків за кредитом, погашення яких покладається на позичальників, є підставою для прийняття рішення про припинення надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків. 

4.25. Рішення щодо припинення надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків приймає Комісія наступного за днем отримання від банків-партнерів НУФ письмового повідомлення про порушення позичальником графіка погашення основної суми боргу та відсотків за кредитом дня, про що повідомляють банки-партнери НУФ. У разі наявності обставин, зазначених у цьому пункті, позичальник самостійно погашає усі фінансові зобов’язання за кредитним договором, включаючи як основну суму боргу, так і відсотки.

4.26. Про припинення надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків позичальника офіційно повідомляють банкипартнери НУФ. 

4.27. Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, згідно з цим Порядком, здійснюється в межах коштів передбачених відповідною обласною програмою для цих цілей, відповідно до плану асигнувань та за наявності на розрахунковому рахунку головного розпорядника бюджетних коштів цільових коштів.  

V. Контроль, моніторинг та оцінка результативності

 

5.1. Контроль за цільовим використанням позичальником кредиту здійснюється банками-партнерами НУФ шляхом отримання від позичальника актів приймання-передачі матеріалів та/або обладнання/актів виконання робіт тощо з врахуванням вимог цього Порядку.

5.2. Моніторинг цільового використання позичальником кредиту здійснюється банками-партнерами НУФ у спосіб, передбачений угодою про співробітництво між головним розпорядником бюджетних коштів та банкамипартнерами НУФ з врахування вимог цього Порядку.

5.3. У разі виявлення головним розпорядником бюджетних коштів або банками-партнерами НУФ фактів нецільового використання кредиту, надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків припиняється з дня, наступного за днем встановлення таких фактів.

5.4. Компенсація можливих збитків обласного бюджету в результаті нецільового використання кредиту позичальником покладається на банкипартнери. 

5.5. Порядок компенсації банками-партнерами можливих збитків обласного бюджету в результаті нецільового використання кредиту позичальником визначається угодами про співробітництво між головним розпорядником бюджетних коштів та банками-партнерами з врахуванням вимог цього Порядку.

5.6. Банки-партнери НУФ щоквартально надають головному розпоряднику бюджетних коштів та НУФ інформацію щодо показників результативності надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків, у

тому числі кількості створених нових робочих місць, відрахувань податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, зростання обсягу виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг тощо.  

5.7. Оцінка результативності надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів шляхом аналізу за такими напрямами:  загальний обсяг кредитів СМСП, за якими було надано часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків за рахунок коштів обласного бюджету; структура кредитного портфелю СМСП, за яким було надано часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків в розрізі видів економічної діяльності, які здійснюються СМСП в Тернопільській області; обсяг відрахувань СМСП податків і зборів до державного та обласного бюджетів; кількість створених нових робочих місць на СМСП, які отримали часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків; величини зростання обсягу виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг тощо.

5.8. Річний звіт про оцінку результативності надання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків щорічно публікується на офіційних веб-сайтах головного розпорядника бюджетних коштів (за його наявності), Тернопільської обласної державної адміністрації (http://www.oda.te.gov.ua/) та НУФ (http://guf.gov.ua/uk) (за кредитними договорами банків-партнерів НУФ).

VI. Оприлюднення інформації щодо дії Порядку

 

6.1. Оголошення про набрання чинності цього Порядку (з посиланням на його зміст), перелік банків-партнерів НУФ уповноважених на здійснення кредитування згідно з даним Порядком (із зазначенням їх контактної інформації) публікується на офіційних веб-сайтах головного розпорядника бюджетних коштів (за його наявності), Тернопільської обласної державної адміністрації (http://www.oda.te.gov.ua/), НУФ (http://guf.gov.ua/uk), а також у місцевих засобах масової інформації не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня набрання чинності цього Порядку.

6.2. Уповноважені банки-партнери НУФ приймають пакети документів для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків від СМСП Тернопільської області з дня оприлюднення інформації про набрання чинності цього Порядку.

Директор департаменту економічного       розвитку і торгівлі адміністрації         Галина ВОЛЯНИК                  Ірина Порсева  Ірина Бойцун