З 1 січня розпочався черговий етап е-декларування

 • 514

Фото без опису

Шановні депутати Микулинецької селищної ради сьомого скликання!

 

         Повідомляємо, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року із змінами та доповненнями (далі – Закон), зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

        Тому Вам, як депутатам Микулинецької селищної ради сьомого скликання, з метою виконання антикорупційного законодавства, потрібно щорічно починаючи з 2017 року подавати е-декларацію до 00 годин 00 хв. 01 квітня року, що охоплює попередній звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно).

 

ЯК ПОДАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ?

 

        Перше питання, яке має вирішити декларант, – це отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП), без якого неможливо зареєструватися в системі й подати декларацію.

        Декларації заповнюються і подаються на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в розділі «ЗАДЕКЛАРУЙ») після авторизації з використанням ЕЦП.

        Кожний декларант має створити власний електронний кабінет у системі, де він може створювати чернетки декларацій, зберігати в них дані й повертатися до них у зручний момент для завершення заповнення. (важливо заповнювати е-декларацію з одного робочого місця – комп’ютера)

       Декларанти повинні самостійно отримати ЕЦП шляхом звернення до відповідного акредитованого центру сертифікації ключів. Додаткову інформацію можна отримати на сторінці Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України. Де є також перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, які можуть надавати послуги з видачі ЕЦП в розділі «ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ СФЕРИ ЕЦП», з яких Ви можете обрати той в якому буде найзручніше для Вас отримати ЕЦП.

        Можна також звернутися до секретаря селищної ради, для отримання роз'яснення щодо видачі ЕЦП та заповнення е-декларації.

 

ЩО І ЯК ТРЕБА ДЕКЛАРУВАТИ?

 

        Декларація складається з 16 розділів і її зміст описаний у статті 46 Закону про запобігання корупції, а точна форма декларації визначена рішенням НАЗК.

Нові об'єкти декларування, які були відсутні у декларації за старою формою:

 • об'єкти незавершеного будівництва незалежно від стадії будівництва та земельні ділянки, на яких вони розташовані;
 • цінне рухоме майно  ювелірні вироби, твори мистецтва, електронні пристрої тощо, якщо вартість одного предмета перевищує 100 прожиткових мінімумів(див. нижче таблицю).

        При цьому цінне рухоме майно, крім транспортних засобів, набуте (придбане, отримане як подарунок тощо) до подання декларантом своєї першої декларації в нову систему, може декларуватися без зазначення його вартості та дати набуття;

 • юридичні особи, бенефіціарним власником (контролером) яких є декларант або члени його сім'ї;
 • майно, формальним власником якого є третя особа, але його контролює і може фактично розпоряджатися ним декларант або член його сім'ї так звана бенефіціарна власність на майно;
 • інформація про співвласників майна, а також про власників майна, яке знаходиться в оренді чи іншому користуванні декларанта та членів сім'ї;
 • залишки коштів на будь-яких банківських рахунках, у тому числі поточних та карткових;
 • готівкові кошти (що зберігаються не на банківському рахунку), якщо грошові активи декларанта перевищують 50 прожиткових мінімумів;
 • будь-які доходи, включно з інформацією про джерело доходу  наприклад, треба зазначити, хто зробив подарунок декларанту або члену сім'ї, виплатив гонорар чи заробітну плату;
 • кошти, позичені декларантом чи членом сім'ї одне одному або третім особам;
 • нематеріальні активи  об'єкти інтелектуальної власності тощо;
 • робота за сумісництвом декларанта;
 • членство декларанта в громадських об'єднаннях та їхніх керівних, ревізійних чи наглядових органах.