Потерпілий в адміністративному правопорушенні

 • 639

Фото без опису

 З того моменту як у протоколі про адміністративне правопорушення зазначено особу, якій спричинено шкоду будь-якого виду, така особа набуває процесуального статусу потерпілого.

Під шкодою будь-якого виду повинно розумітись нанесення матеріальної або моральної шкоди.

Майнова шкода полягає у спричиненні майнових збитків особою (правопорушником), яка вчинила адміністративне правопорушення.

Окрім цього, існує поняття моральна шкода яка може полягати, зокрема у:

-      фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

-      душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

-      душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

-      приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Відповідно до норм чинного законодавства, зокрема ст.269 Кодексу України про адміністративні правопорушення, потерпілий має право:

 • знайомитися  з  матеріалами  справи
 • заявляти  клопотання
 • при  розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має  право  на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи
 • оскаржувати постанову по справі про адміністративне 
правопорушення.

 

Потерпілого може бути опитано як свідка, відповідно до норм та процесуального статусу свідка, передбаченого приписами кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також  законодавством передбачено можливість відшкодування потерпілому витрат, які він поніс у зв’язку із розглядом справи.

Потерпілим відшкодовуються у встановленому порядку витрати, яких вони зазнали у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.

За особами, яких викликають як потерпілих зберігається у встановленому порядку середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.

У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитись із матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

Якщо особа потерпілого є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат, який призначається Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Така норма передбачена в Законі України «Про безоплатну правову допомоги», зокрема статтею 14. 

Окрім, потерпілого у справах про адміністративні правопорушення, ст. 14 Закону виділяє такі категорії громадян на отримання безоплатної правової допомоги:

 • малозабезпечені особи, тобто особи середньомісячний дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів;
 • внутрішньопереміщені особи та особи, які претендують на такий статус;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування або такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • біженці, іноземці та особи без громадянства;
 • реабілітовані особи;
 • особи, щодо яких розглядаються справи про обмеження дієздатності або визнання недієздатними.

 

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися в Теребовлянське бюро правової допомоги за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104,а. тел. 3551(2-10-02), 0682372512.