Державна підтримка сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування

 • 427

Фото без опису

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" усиновлювачам призначаються такі види державної допомоги:

 • допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (при умові усиновлення дитини протягом двох місяців з дня її народження);
 • допомога при усиновленні дитини (призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року);
 • допомога на дітей одиноким матерям (якщо у рішенні про усиновлення дитини відсутній запис про батька (матір)).

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми, зазначено в статті 3 Закону України "Про державну допомогу сім' .

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява особи, яка усиновила дитину, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, рішення про усиновлення, а також довідка:

 • з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
 • Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Для призначення допомоги при усиновленні дитини органові соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

 • заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;
 • копія рішення суду про усиновлення дитини.

  Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу соціального захисту населення подаються такі документи:

 • заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія рішення про усиновлення;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи, яка усиновила дитину та дитини;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - декларація);
 • довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.
  Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Особам, які усиновили дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога призначається за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) у розмірі, визначеному у пункті 7 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми".

Розмір допомоги при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення (стаття 12-3 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".
Допомога при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014р., надається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким усиновлювачам, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Підстави припинення виплат

Виплата допомог припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • смерті дитини або отримувача допомоги;
 • перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку (для допомоги на дітей одиноким матерям);
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом (для допомоги на дітей одиноким матерям);
 • тимчасового працевлаштування дитини (для допомоги на дітей одиноким матерям)
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.