Регуляторний акт проєкту рішення "Про встановлення ставок податків і зборів на території Микулинецької селищної ради, затвердження положень про ставки і податки"

 • 665

gerb

УКРАЇНА

МИКУЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

  ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВЯТА  СЕСІЯ

ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «15»  квітня   2021  року                                                 № 516

смт. Микулинці

 

Про оприлюднення регуляторного акту проекту рішення  «Про встановлення

ставок податків і зборів на території Микулинецької  селищної ради , затвердження положень про ставки і податки.»

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 року, керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно  до пункту 8.3 статті 8, статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статей 265, 266, 267, 268  Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення місцевого бюджету, керуючись ст. 25, п.24 ст.26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Постановою   КМУ  від 11.03.2004р №308 «Про затвердження  методик відстеження результативності  регуляторного акта» , Микулинецька селищна рада

В И Р І Ш ИЛ А :

 1. Затвердити Аналіз регуляторного впливу Проєкту рішення про затвердження проєктів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території  Микулинецької селищної ради згідно додатку.
 2. Даний регуляторний акт оприлюднити на офіційному сайті Микулинецької селищної ради.
 1. Зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймати до 31 травня  2021 року: у письмовому вигляді за адресою: 48120; Тернопільська обл., Тернопільський р-н., смт.Микулинці, вул.Степана Бандери, 11  Микулинецька селищна рада, а також в електронному вигляді: електронна скринька Микулинецької селищної ради 04396302@mail.gov.ua та на  веб сайт Микулинецької селищної ради .
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Микулинецької селищної ради Ярему Р.О. та на  постійну комісію з питань     планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Кравчук В.П.).

 

СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                                                                    Іван СЛОБОДЯН

Додаток до

Рішення 9ї сесії 8го скликання

№516 від 15.04.2021 року

Аналіз регуляторного  впливу

Проекту рішення про затвердження проектів  положень, про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на території  Микулинецької селищної ради.

Проєкт рішення Микулинецької селищної ради  « Про встановлення місцевих податків та зборів  » розроблені відповідно до Податкового кодексу України та нормативної грошової оцінки .

Проєкт рішення Микулинецької селищної ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів » розроблено з метою  поповнення  бюджету селищної ради  для виконання  програми  соціально - економічного  розвитку  громади, ефективного  використання  земель комунальної власності.

 

 1. Визначення та аналіз проблем , яку буде розв’язано  шляхом регулювання.

Проєктом рішення передбачається затвердження проєктів положень про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податків, що створює умови для надходження до бюджету селищної  ради  коштів одержаних  від  сплати  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, земельного податку, єдиного податку, туристичного збору та акцизного податку  на території Микулинецької селищної  ради.

 

 1. Обгрунтування  прийняття  регуляторного акта.

Встановлення ставок земельного податку відповідно до поновленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки, Податкового Кодексу України забезпечить збільшення надходжень до селищного бюджету .

      Основною метою  прийняття  відповідного рішення  є виконання  місцевого бюджету  та ефективне  використання  коштів для виконання  Програми  економічного та  соціального  розвитку  громади, забезпечення  прозорості та відкритості  надходження  та  використання  коштів  бюджету.

       За умови не встановлення нових ставок земельного податку рішенням селищної ради, відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України земельний податок буде нараховано за минулорічними ставками, без застосування  коефіцієнту індексації НГО землі, що призведе до втрат селищного бюджету. Це суперечить  регуляторним принципам.

 

3. Визначення та оцінка  альтернативних   способів  досягнення  встановлення  цілей.

       В якості альтернативи  до  запропонованого  регулювання  можна розглянути  збереження  існуючої ситуації, що призводить до поглиблення існуючої проблеми. Надходження до місцевого бюджету чітко регулюються Бюджетним кодексом України. Основними  джерелами  надходжень  є – податок  на  прибуток  та  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати  диференціюючи розмір ставки податку.

      У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним:

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішенні проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету.

 

4. Механізм, який пропонується  застосувати для розв’язання  проблеми і  відповідні  заходи.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень селищної  ради належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів на території селищної ради. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідних рішень Микулинецькою селищною радою. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним щляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм рішень  «Про встановлення місцевих податків та зборів» на території Микулинецької селищної ради .

     Після прийняття зазначених  рішень  «Про встановлення місцевих податків та зборів» на території Микулинецької селищної  ради з питань  оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства .

Проєктами положень «Про встановлення місцевих податків і зборів»  затверджуються:

 • ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,
 • ставка транспортного податку,
 • ставки земельного податку,
 • ставки єдиного податку,
 • ставка туристичного збору,
 • ставка акцизного податку.

 

 1. Обгрунтування  можливості  досягнення  визначених цілей  у разі  прийняття  регуляторного акту.

Ймовірність досягнення цілей ґрунтується на високій  мотивації суб’єктів  господарювання  стосовно  виконання  вимог  акту, яка  полягає у:

 • простоті  та доступності  положень;
 • простоті виконання  вимог положень;
 • врегулювання прав і обов’язків  суб’єктів господарювання, на яких  поширюється  дані положення;
 • встановлення чіткого порядку розрахунку земельного податку за земельні ділянки  державної або  комунальної власності  у межах  населених пунктів;

Можлива  шкода  у разі  настання  очікуваних  наслідків  дії акту  не прогнозується.

 

 1. Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  регуляторного акта.

       У разі запровадження запропонованого проєкту рішення селищної ради про затвердження проєктів положень «Про встановлення місцевих податків та зборів»  очікується наступний результат:

       1. Відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         2. Надходження  коштів  до місцевого бюджету  від сплати земельного податку з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток громади та ремонт об’єктів соціальної сфери.

          3. Часткове виконання  Програми   економічного та  соціального  розвитку  громади.

 

 1. Обгрунтування  строку  чинності  регуляторного акту.

 

З моменту  набрання  чинності  даного проєкту  рішення до прийняття нового.

 

 1. Показники ефективності регуляторного акта.
 1. Збільшення надходжень до селищного бюджету внаслідок прийняття запропонованого проєкту рішення селищної ради про затвердження проєктів положень «Про встановлення місцевих податків та зборів» .
 2. Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.
 3. Рівень проінформованості платників  податку з основних положень регуляторного акту.

 

 1. Відстеження  результативності

   Для відстеження  результативності  рішення Микулинецької селищної  ради  відповідно до статті 10 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде  застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

        Терміни відстеження результативності дії запропонованого проєкту рішення селищної ради встановлені:

- базове – до дня набрання чинності регуляторного акту;

- повторне – через  рік після набрання  чинності регуляторного акту;

  з моменту закінчення заходів  з повторного  відстеження результативності цього акту .

 

 

 

                            Секретар ради                                                                О.Р.Слободян