10 грудня міжнародний день прав людини

 • 298

Загальна декларація прав людини – перший міжнародно-правовий документ, що проголосив основні права і свободи людини. Прийнятий 10 грудня 1948 Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Щороку в цей день відповідно до резолюції ГА ООН від 4 грудня 1950 відзначається День прав людини. Декларацію ратифікувала більшість держав світу, в т. ч. Україна. Складається з преамбули та 30 статей. Документ проголосив невід'ємне й обов'язкове дотримання широкого кола громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини. Всі 30 статей базуються на визнанні гідності всіх людей, рівності їхніх прав, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та загального миру.

Декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних переконань, національного або соціального походження, майнового стану.

Серед проголошених прав найважливішими є такі:

 • рівність усіх перед законом,
 • презумпція невинності,
 •  недоторканність особи,
 •  недопустимість неправомірного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність житла,
 • честь і репутацію людини,
 •  право на політичну діяльність,
 • працю та захист від безробіття, на власність,
 • відпочинок,
 •  освіту,
 • соціальне забезпечення,
 • право виїзду зі своєї країни та безперешкодного повернення до неї,
 • право на свободу переконань і вільне їх поширення.

Положення Декларації стали правовою основою для стандартів, прийнятих Радою Європи, та для удосконалення національних правових систем, які гарантують неухильне й послідовне дотримання прав людини.

Розділ II Конституції України 1996 зафіксував права, свободи та обов'язки людини і громадянина, які відповідають стандартам декларації та іншим міжнародно-правовим актам. Положення Декларації стали нормами прямої дії для сучасного вітчизняного законодавства.

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися:

 • за телефоном Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України);
 • Теребовлянське бюро правової допомоги 

за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104,а. тел. 3551(2-10-02), 0682372512.