Порядок створення сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи.

 • 721

Фото без опису

 

Чинним законодавством України передбачено, що фермерське підприємство – це форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства (ст. 1 ЗУ «Про фермерське господарство»).

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї.

Однією із організаційно-правових форм створення фермерського господарства є сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи (далі – СФГ), яке організовується фізичною особою-підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

 • У випадку одноосібного ведення фермерського господарства фізичною особою самостійно складається Декларація про створення сімейного фермерського господарства.
 • А в разі ведення фермерського господарства спільно із членами сім’ї складається договір про створення сімейного фермерського господарства, який укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.04.2019 №177 затверджено Типову форму (декларації) про створення сімейного фермерського господарства».

Від імені СФГ має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним, у встановленому цивільним законодавством порядку, один із членів господарства.

Головою СФГ без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа – підприємець. Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова СФГ має зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом.

Наступним етапом у створенні СФГ без статусу юридичної особи є його державна реєстрація.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст.8 ЗУ «Про фермерське господарство» фермерське господарство підлягає державній реєстрації за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.

Для державної реєстрації СФГ Вам необхідно звернутися до одного із наступних органів реєстрації:

 • Центру надання адміністративних послуг у Вашому регіоні(ЦНАП);
 • державного реєстратора (у випадку відсутності у Вашій місцевості ЦНАПу);
 • нотаріуса.

Необхідними документами для проведення державної реєстрації є:

 • заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування;
 • нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;
 • договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство.

Для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, – для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;
 • договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до ЗУ «Про фермерське господарство»; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Строк розгляду документів здійснюється упродовж 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Після того як СФГ зареєстровано потрібно:

 • стати на податковий облік в територіальному органі Державної податкової служби (у тому числі щодо переходу на спрощену систему оподаткування);
 • для подання податкової звітності в електронній формі – отримати сертифікат електронного ключа в центрі сертифікації ключів;
 • якщо фермерське господарство планує отримувати дохід у безготівковій формі, потрібно відкрити поточний рахунок в банківській установі.

 

 

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися:

 • за телефоном Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України);
 • Теребовлянське бюро правової допомоги, за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104,а.  тел. 3551(2-10-02), 0682372512.