Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад Головного спеціаліста Відділу земельних відносин, архітектури та містобудування та Адміністратора ЦНАПу Микулинецької селищної ради

  • 717

Фото без опису

Микулинецька селищна рада  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Микулинецької селищної  ради, на підставі розпорядження селищного голови від 10.05.2022 року №  45-К «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Микулинецької селищної ради»:

 

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування

  • Головний спеціаліст (з цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи, охорони праці та взаємодії з правоохоронними органами)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Микулинецької селищної ради

  • Адміністратор

Документи подавати за адресою: Микулинецька селищна рада, смт. Микулинці, вул.. Поштова,1б, додаткова інформація в приміщенні селищної ради або звернення на електронну адресу: 04396302muk@gmail.com (із зазначенням в темі листа «конкурс на заміщення вакантної посади»). Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення. 

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби, до якої додається резюме довільної форми;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту (із додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) копію паспорта громадянина України;

6) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

7) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”; (роз’яснення НАЗК щодо подання декларації в умовах воєнного стану)

9) Відповідно до ст. 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» документ, що підтверджує володіння державною мовою (при наявності).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування  Микулинецької селищної ради:

Головний спеціаліст  (з цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи, охорони праці та взаємодії з правоохоронними органами) Відділу земельних відносин, архітектури та містобудування Микулинецької селищної ради

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою

- вища освіта відповідного  професійного спрямування (інженерно-технічна, юридична, цивільний захист)  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби не менше 1 року;

- знання діючого законодавства України:  Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про охорону праці», Кодекс цивільного захисту України, інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації визначених повноважень; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; правила охорони праці та протипожежної безпеки;

- обов’язкове вільне володіння комп’ютером, вміння працювати з відповідним програмним забезпеченням;

 - необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики, грамотно організовувати  і налагоджувати робочий процес, вміння грамотно розподіляти і чітко ставити завдання, дотримуватись термінів виконання, комунікативні здібності міжособистісного спілкування, стресостійкість.

Завдання, обов'язки та повноваження.

У межах визначених посадовою інструкцією завдань забезпечує реалізацію визначених повноважень, бере участь у розробленні місцевих програм (за відповідними галузевими напрямами), здійснює контроль за їх виконанням, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику структурного підрозділу або керівнику вищого рівня. Здійснює координацію одного з напрямів діяльності підрозділу або напрямку діяльності місцевої ради. Здійснює методичне керівництво роботою спеціалістів нижчої категорії (кваліфікації). Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відповідного підрозділу (за визначеним напрямом), надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва. Забезпечує виконання завдань з реалізації визначених повноважень, здійснює комплекс заходів, що стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівника підрозділу або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. У межах повноважень забезпечує підготовку проектів рішень селищної ради та розпоряджень селищного голови. Розглядає листи та звернення юридичних та фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить аналіз документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.

 

Адміністратор відділу «Центр  надання адміністративних послуг»

Кваліфікаційні вимоги:

- громадянство України;

- вільне володіння  державною мовою

- вища освіта не нижче ступеня  магістра, спеціаліста;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби, на посаді  адміністратора або спеціаліста не менше 2 років та/або досвід  роботи  на посадах  в підприємствах,  установах та організаціях незалежно від форм власності  не  менше  2 років.

Повинен знати: Конституцію України,  Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про державну службу», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  «Про державну реєстрацію  юридичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у  сфері господарського права»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», Постанову КМУ від 2 березня 2016 р. № 207  «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування.

- обов’язкове досконале володіння комп’ютером, вміння працювати з відповідними програмними забезпеченнями;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики, грамотно організовувати  і налагоджувати робочий процес, вміння підтримувати, мотивувати колег, грамотно розподіляти і чітко ставити завдання, дотримуватись термінів їх виконання, комунікативні здібності міжособистісного спілкування, стресостійкість, основи психології; правила охорони праці та протипожежної  безпеки.

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує видачу документів та забезпечує взаємодію з суб'єктами надання адміністративних послуг. Надає суб'єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг. Приймає від суб'єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг. Забезпечує направлення через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг. Здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг і контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає стягнення.


Бланк заяви

Перелік питань

Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою посадовою особою місцевого самоврядування