Повторно! Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою надання послуг з експертної грошової оцінки земельної ділянки

  • 315

  Фото без опису

ПОВТОРНО !

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою надання послуг з експертної грошової оцінки земельної  ділянки

 

  1. Найменування об’єкта оцінки: земельні ділянки.

Місцезнаходження об’єкта оцінки:

  • вул. Брусарня, 1, с. Налужжя, Тернопільський район,  Тернопільська область , кадастровий номер 6125088300:06:001:0047.
  • вул. Долина, 21 А, с. Стара Брикуля, Тернопільський район,  Тернопільська область, кадастровий номер 6125089200:04:001:0005.

      Мета проведення незалежної оцінки: визначення ціни продажу земельних ділянок комунальної власності.

    Замовник та платник послуги по виконанню робіт з експертної грошової оцінки: Микулинецька селищна рада, електронна адреса: 04396302 muk@qmail.com

      Кількість земельних ділянок: 2 (дві).

     Розмір земельної ділянки:

     Кадастровий номер 6125088300:06:001:0047-  площею 0.0300 га.

     Кадастровий номер 6125089200:04:001:0005 – площею 0.0500 га.

 

     Місце розташування земельних ділянок:

  • вул. Брусарня, 1, с. Налужжя, Тернопільський район,  Тернопільська область ,
  • вул. Долина, 21 А, с. Стара Брикуля, Тернопільський район,  Тернопільська область,

      Цільове призначення земельних  ділянок: землі комерційного призначення

     Правовий режим земельних ділянок: комунальна власність.  

     Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний:

  •  надати позитивну рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки або висновок державної експертизи землевпорядної документації, отримані у встановленому порядку.

      До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель та діють на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог Закону України «Про оцінку земель» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

      Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

— кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

— досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

— переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

— переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

     На конкурс претендентом подається конкурсна документація на кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається із таких документів:

— заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

— виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копії установчих документів претендента (для юридичної особи);

– копію паспорта претендента (для фізичної особи);

– копії кваліфікаційних свідоцтва оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки.

      Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).

      У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі не допускається.

       Місце знаходження комісії: 48120, вул. Поштова, 1, смт. Микулинці, електронна адреса : 04396302 muk@qmail.com

        Конкурс відбудеться в Микулинецькій селищній раді, смт. Микулинці, вул. Поштова,1,  через  20  робочих днів після опублікування цієї інформації.

    Конкурсна документація подається до загального відділу Микулинецької селищної ради за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

     На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

 

Микулинецька селищна рада 2022 р.

 

ПОВТОРНО !

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою надання послуг з експертної грошової оцінки земельної  ділянки

 

1. Найменування об’єкта оцінки: земельна ділянка.

Місцезнаходження об’єкта оцінки:

  • вул. Тернопільська, 2, смт. Микулинці, Тернопільський район,  Тернопільська область, кадастровий номер 6125055400:04:001:1400.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ціни продажу земельних ділянок комунальної власності.

Замовник та платник послуги по виконанню робіт з експертної грошової оцінки: Микулинецька селищна рада, електронна адреса: 04396302muk@qmail.com

Кількість земельних ділянок: 1 (одна).

Розмір земельної ділянки:

Кадастровий номер 6125055400:04:001:1400 -  площею 0.0595 га.

Місце розташування земельних ділянок:

  • вул. Тернопільська, 2, смт. Микулинці, Тернопільський район, Тернопільська область .

Цільове призначення земельної ділянки: землі комерційного призначення

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): комунальна власність.  

Суб’єкт оціночної діяльності зобов’язаний:

  •  надати позитивну рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки або висновок державної експертизи землевпорядної документації, отримані у встановленому порядку.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель та діють на підставі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог Закону України «Про оцінку земель» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

— кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

— досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

— переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

— переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

На конкурс претендентом подається конкурсна документація на кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається із таких документів:

— заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності;

—  виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копії установчих документів претендента (для юридичної особи);

– копію паспорта претендента (для фізичної особи);

– копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки.

Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі не допускається.

Місцезнаходження комісії: 48120, вул. Поштова, 1, смт.Микулинці, електронна адреса : 04396302 muk@qmail.com

Конкурс відбудеться в Микулинецькій селищній раді, смт.Микулинці, вул. Поштова,1,  через  20  робочих днів після опублікування цієї інформації.

Конкурсна документація подається до загального відділу Микулинецької селищної ради за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Микулинецька селищна рада 2022 р.

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар