ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

  • 59

Старосамбірське ДЛГП Галсільліс — Оцінка впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАТРУБ" 32808246 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 48120, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, селище міського типу Микулинці, вул.Санаторна, будинок 2 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. Реконструкція комплексу з оброблення відходів пластмаси, а саме збільшення потужності оброблення відходів з 500,0 т/рік до 34 675,0 т/рік, заміна обладнання та встановлення додаткового обладнання з ущільнення, подрібнення відходів, на лінії мийки пластику, гранулювання, за адресою: 48120, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Микулинці, вул. Санаторна, буд. 2 та буд. 1Д. Запроєктований об’єкт представляє собою комплекс з оброблення відходів пластмаси, призначений для зберігання та оброблення відходів, що не є небезпечними, та відпуск полімерних гранул споживачам. Контактний номер телефону: +380673527204, електронна пошта: katrub5@ukr.net Технічна альтернатива 1. Основні технологічні операції: - збирання, перевезення та розвантаження відходів; - зважування відходів; - зберігання відходів; - оброблення відходів (сортування, ущільнення, подрібнення, дроблення, очищення, сушіння, гранулювання); - змішування полімерних гранул; - відпуск полімерних гранул на склад; - зважування та пакування полімерних гранул; - відпуск полімерних гранул споживачам. Оброблення відходів складається з ущільнення (у разі необхідності), сортування, подрібнення відходів, лінії мийки пластику, дроблення, аеродинамічної сушки та гранулювання. Аеродинамічною сушкою циркулює гарячий повітряний потік, що подається твердопаливним котлом «Дракон». Для лінії мийки пластику передбачається система очистки води з використанням дощових і талих вод. Для заправки власного автотранспорту на території встановлено автозаправний блок-пункт з дизельним паливом та наземна ємність для зберігання дизельного палива об’ємом 8,0 м3. Також планованою діяльністю передбачено додаткові приміщення для роботи комплексу та обслуговування власного автотранспорту: прохідна, адміністративно-побутові приміщення, майстерня, гараж-ангар, навіс, склад ПММ, вагова з побутовими приміщеннями, навіс-склад. Технічна альтернатива 2. Технічною альтернативою 2 розглядалось встановлення дробарки для дроблення відходів та преса для віджиму відходів від зайвої вологи. Але ця альтернатива потребує застосування комплексу додаткових витрат та заходів для нормального функціонування об’єкту. Варіант встановлення дробарки та преса потребує додаткових витрат на заміну деталей, збільшує енергозатратність через відсутність регулювання потужності обладнання, збільшує кількість відходів, що потребують подальшого оброблення, пропускає значну кількість піску, що впливає на процес грануляції, збільшує акустичне навантаження, тому є малоприйнятним. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з екологічної, так і з технологічної точок зору.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Тернопільська обл. Тернопільський р-н Микулинці вул. Санаторна, буд. 2 та буд. 1Д 3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Микулинецька територіальна громада, Великоберезовицька територіальна громада. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Тернопільська обл. Тернопільський р-н Микулинці вул. Санаторна, буд. 2 та буд. 1Д. Територія планованої діяльності сформована з двох земельних ділянок. Загальна площа становить 1,5578 га, в тому числі: земельна ділянка площею – 0,8263 га (кадастровий номер 6125055400:04:001:0377. Цільове призначення земельної ділянки – 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та 0,7315 га (кадастровий номер 6125055400:04:001:0378. Цільове призначення земельної ділянки – 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Тернопільська обл. Тернопільський р-н Плебанівка за межами. В якості територіальної альтернативи 2 розглядався варіант для розміщення комплексу з оброблення відходів на новій земельній ділянці за межами с. Плебанівка Тернопільського району Тернопільської області (неподалік полігону). Проте було прийнято рішення відмовитися від даної ділянки оскільки нове будівництво комплексу з оброблення відходів в іншому місці потребуватиме виділення додаткових земельних ресурсів для встановлення будівель та обладнання для діяльності комплексу, а також влаштовування дорожньо-транспортної та інженерної мереж. Обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури, вже існуючих будівель та споруд.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому. Планована діяльність, крім створених додаткових робочих місць та збільшення обсягів відрахувань до бюджету, вирішує глобальну проблему стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігає утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, знижує екологічне навантаження на довкілля в регіоні. При дотриманні всього комплексу природоохоронних заходів щодо захисту навколишнього середовища, планована діяльність не спричинить негативного впливу на соціально-економічне середовище.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Комплекс з оброблення відходів призначений для оброблення відходів пластмас (відходів, що не є небезпечними). Види пластмас, що будуть оброблятися: поліетилентерефталат (РЕТ, РЕТЕ), поліетилен з високою щільністю (HDPE), поліетилен із низькою щільністю (LDPE), лінійний поліетилен із низькою щільністю (LLDPE), поліпропілен (РР). Доставка відходів на територію виробничого майданчика буде здійснюватись власним автотранспортом. Розвантаження відходів буде здійснюватись навантажувачем. Після розвантаження відходи ущільнюються або розвантажуються вже попередньо ущільнені відходи. Відходи сортуються в залежності від виду пластмаси. Далі навантажувачем відходи завантажуються в подрібнювач пластмаси, після чого шнековим конвеєром направляється на лінію мийки пластику. Лінія мийки пластику складається з 2-х миючих турбоцентрифуг, ванни флотації та двох сушильних центрифуг. Між ванною флотації та другою миючою турбоцентрифугою встановлено миючу дробарку для додаткового дроблення відходів. Із другої сушильної центрифуги відходи направляються в циклон, далі – на аеродинамічну сушку. Аеродинамічною сушкою циркулює гарячий повітряний потік, що подається твердопаливним котлом «Дракон». Далі відходи подаються на гранулювання. На лінії екструзії відбувається досушування відходів в компакторі з подачею в екструдер для розплавлення маси. Розплавлена маса далі йде на водокільцеву порізку, горизонтальну сушильну центрифугу, циклон та вібростіл для калібрування гранул. Пневмотранспортом гранули направляються в змішувальну машину, де відбувається змішування полімерних гранул в однорідну композицію, після чого здійснюється відвантаження полімерних гранул в біг-беги для відпуску на склад полімерних гранул. На складі готові полімерні гранули зважуються, пакуються та палетизуються з подальшим відпуском споживачам. Крім вищезазначеного технологічного процесу оброблення відходів, підприємство може приймати частково оброблені відходи (очищені та осушені) для подачі безпосередньо на гранулювання. Також відходи пластмаси можуть ущільнюватися та передаватися для подальшого оброблення спеціалізованим організаціям. Для обслуговування власного автотранспорту на території розміщені: автозаправний блок-пункт з дизельним паливом, наземна ємність для зберігання дизельного палива об’ємом 8,0 м3, склад ПММ, гараж-ангар та майстерня. Проєктна потужність оброблення відходів пластмаси складає 34 675,0 т/рік, 95,0 т/добу. Режим роботи: - кількість робочих днів за рік - 365; - кількість змін на добу – 2; - кількість годин у зміну – 12. Холодне водопостачання здійснюється з власної свердловини. Гаряче водопостачання здійснюється від електричного водонагрівача. Побутові та зворотні води відводяться у два резервуари накопичення побутових стоків (вигреби). Дощові і талі зворотні води відводяться у пожежний резервуар для повторного використання у технологічному процесі оброблення відходів. Система очистки води для повторного використання води складається з: двох ємностей переливу, насосу водяного, гідрофільтра, відстійника-освітлювача, ємності для зберігання очищеної води, ємності для зберігання коагулянту, ємності для зберігання флокулянту (аніони), ємності для зберігання флокулянту (катіони), змійовика для змішування води з коагулянтом та флокулянтом, дегідратора. Теплопостачання приміщень здійснюється двома твердопаливними котлами. Електропостачання здійснюється від існуючих електричних мереж. Резервне джерело електропостачання – два дизельних генератори та один бензиновий генератор.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із Законодавством України, а також згідно з технічними умовами. Дотримання санітарногігієнічних, протипожежних, містобудівних і територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами. Екологічні та інші обмеження: - дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у період проведення будівельно-монтажних робіт та експлуатації; - дотримання дозволених обсягів утворення відходів згідно встановлених нормативів у період проведення будівельно-монтажних робіт та експлуатації; - дотримання рівнів акустичного навантаження на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови (менше допустимого рівня шуму на території населених місць) у період проведення будівельно-монтажних робіт та експлуатації; - дотримання рівня електромагнітного випромінювання (ЕМВ) на межі СЗЗ та житлової забудови (менше допустимого рівня ЕМВ на території населених місць) у період проведення будівельно-монтажних робіт та експлуатації. При експлуатаційному режимі вплив на атмосферу, воду, грунт, геологічне середовище, шумове навантаження, утворення відходів – присутні (локальний вплив). Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. щодо технічної альтернативи 2. Екологічні та інші обмеження для технічної альтернати 2 співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1. Дотримання режиму господарської діяльності в межах санітарно-захисної зони, виключення допустимих рівнів шуму та вібрації на межі найближчої житлової забудови. щодо територіальної альтернативи 2. Відмова від реалізації територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1. При розробці проєкту будуть розроблені всі заходи з інженерної підготовки і захисту території від несприятливих природних умов. Усі необхідні дослідження будуть виконуватись у необхідному обсязі згідно чинного законодавства. Проєктними рішеннями будуть передбачені охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи. щодо технічної альтернативи 2. Еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1. У разі проведення будівельно-монтажних робіт планується виконання заходів щодо захисту атмосферного повітря, боротьби з шумом, охорони ґрунту, вивезення відходів будівництва. Зняття рослинного шару ґрунту не передбачається. щодо територіальної альтернативи 2. Відмова від реалізації територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи

1. Можливі впливи планованої діяльності включають: під час будівельно-монтажних робіт: - атмосферне повітря – незначне забруднення атмосферного повітря від будівельного обладнання (зварювання та різка металу), вплив короткостроковий; - поверхневі води – не передбачається скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти; утворення побутових зворотних вод, скид побутових зворотних здійснюється у вигріб, вплив носить локальний характер, вплив короткостроковий; - підземні води – утворення побутових зворотних вод, скид побутових зворотних здійснюється у вигріб, вплив носить локальний характер, вплив короткостроковий; - надра – вплив відсутній; - землі і ґрунти – вплив відсутній за умови своєчасного вивезення з території об’єкта відходів, що утворилися під час проведення будівельно-монтажних робіт, та побутових відходів; - фауна, флора, біорізноманіття – природні комплекси та об’єкти, що охороняються в їх межах, охоронювані види фауни, флори, природні оселища, особливо цінні біоресурси, природні і напівприродні території відсутні на території планованої діяльності; зелені і захисні насадження видалятись не будуть, вплив відсутній; - клімат – викиди від будівельного обладнання, вплив відсутній або короткостроковий; - відходи – утворення відходів, що утворилися під час проведення будівельно-монтажних робіт, та побутових відходів; - об’єкти культурної спадщини та інші матеріальні об’єкти – об’єкти культурної спадщини та інші матеріальні об’єкти відсутні на території планованої діяльності, вплив відсутній; - соціально-економічні умови – підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет, негативний вплив на здоров’я населення відсутній. під час експлуатації: - атмосферне повітря – вплив присутній (викиди забруднюючих речовин та шум від технологічного та допоміжного обладнання); - поверхневі води – не передбачається скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти; утворення побутових зворотних вод, дощові і талі зворотні води повторно використовуються у технологічному процесі оброблення відходів, вплив носить локальний характер; - підземні води – утворення побутових зворотних вод, дощові і талі зворотні води повторно використовуються у технологічному процесі оброблення відходів, скид побутових зворотних здійснюється у два резервуари накопичення побутових стоків (вигребів), вплив носить локальний характер; - надра – вплив відсутній; - землі і ґрунти – вплив відсутній за умови своєчасного вивезення з території об’єкта виробничих та побутових відходів; - фауна, флора, біорізноманіття – природні комплекси та об’єкти, що охороняються в їх межах, охоронювані види фауни, флори, природні оселища, особливо цінні біоресурси, природні і напівприродні території відсутні на території планованої діяльності; зелені і захисні насадження видалятись не будуть, вплив відсутній; - клімат – викиди від технологічного та допоміжного обладнання, вплив опосередкований; - відходи – утворення виробничих та побутових відходів; - об’єкти культурної спадщини та інші матеріальні об’єкти – об’єкти культурної спадщини та інші матеріальні об’єкти відсутні на території планованої діяльності, вплив відсутній; - соціально-економічні умови – підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет, вирішення глобальної проблеми стихійного, неорганізованого розміщення відходів, запобігання утворенню несанкціонованих місць їх зберігання та накопичення, зниження екологічного навантаження на довкілля в регіоні, негативний вплив на здоров’я населення відсутній. щодо технічної альтернативи 2. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля для технічної альтернативи 2 співпадають з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1. Земельна ділянка не знаходиться в зоні санітарної охорони підземних чи поверхневих водних об’єктів. СЗЗ для даного об’єкту обґрунтована. Викиди забруднюючих речовин, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітного та іонізуючого випромінювання на межі СЗЗ не перевищують гігієнічні нормативи. Планована діяльність буде здійснюватись в межах існуючих земельних ділянок. Відведення додаткової земельної ділянки не передбачається. щодо територіальної альтернативи 2. Відмова від реалізації територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія 11 Інші види діяльності Інші види діяльності: постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше; шламонакопичувачі, хвостосховища; складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік; виробництво і переробка виробів на основі еластомерів; споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону; видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; генетичноінженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля; виробництво мікробіологічної продукції; виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається МІНІСТЕРСТВОМ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації , 46008, м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, eco_ter@eco.te.gov.ua, +380352259563, +380352259577, Козак Ольга Петрівна