Які мають пільги та гарантії діти ВПО?

 • 406

Фото без опису

У дітей не повинно бути нещасливого дитинства, і за це  відповідаємо ми, дорослі. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними. Тому турбота про дітей  завжди є у пріоритеті нашої держави.

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – одна із категорій  дітей, які потребують особливої уваги та підтримки від держави, тому законодавством України для них передбачено ряд соціальних пільг та гарантій.

1. Право на безкоштовне харчування.

За рахунок держави передбачено забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей раннього віку. Діти (ВПО), які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, теж мають право на безкоштовне харчування.

2. Прийом до дошкільних навчальних закладів здійснюється без черги.

3. Право на безкоштовний відпочинок та оздоровлення. 

4. Цільова підтримка під час навчання надається у вигляді:

 • повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів, у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства). Підтримка надається до закінчення особою навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, у разі зарахування на навчання відповідно до угод укладених між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою;
 • соціальної стипендії для осіб, які навчаються за денною формою навчання;
 • безоплатного забезпечення підручниками;
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 • безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках (для осіб, які навчаються за денною формою навчання);
 • проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року№ 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Діти із категорії ВПО мають право на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, однак державний або комунальний вищий навчальний заклад може самостійно встановлювати конкретний розмір плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності.

Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Щоб отримати державну цільову підтримку необхідно:

 • подати заяву на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів, на які особа претендує (подається особисто або через законного представника, якщо особа є неповнолітньою).
 • засвідчену в установленому порядку копію довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

5. Грошова допомога дітям ВПО.

Дітям з числа внутрішньо переміщених осіб та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення навчання у  таких закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, на даний час, передбачено виплату грошової допомоги  у розмірі 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї).

Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:

який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;

який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;

який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

 

За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися:

 • за телефоном Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово, безкоштовно в межах України);
 • Теребовлянське бюро правової допомоги, за адресою: м. Теребовля, вул. Князя Василька, 104,а.  тел. 3551(2-10-02), 0682372512.